Adiyan Satya Dwi Purnama
NIK: 3402135253670002
NIP: 05574385
NUPTK: 221296
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Yogyakarta, 22 Juli 1990
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Teknik Informatika
Status: Pendiri
Jenis GTK: Kepala Pelatih
Alamat : Jalan Wonosari km 6, Banguntapan Permai D-6

081399961996
adiyansatyadwipurnama@gmail.com
https://www.facebook.com/adiyan.dwipurnama