Powerband

Krida Taekwondo Club

Kegunaan Powerband sebagai alat bantu latihan untuk meningkatkan power dan speed.