Jump Rope

Krida Taekwondo Club

Kegunaan Jump Rope sebagai alat bantu latihan untuk meningkatkan kelincahan.