Agility Leader

Krida Taekwondo Club

Kegunaan Agility Leader sebagai alat bantu latihan untuk meningkatkan kelincahan dan ketangkasan.